I.     Pisma dla Polek i Polaków:

  

 1. Wniosek o objęcie nadzorem Koncepcji Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w resorcie Obrony Narodowej – pobierz
 2. Wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o udzielenie informacji publicznej dot. wartości stężeń – pobierz
 3. Chcesz złożyć pismo do Dyrekcji szkoły w kwestii przestrzegania RODO? – pobierz
 4. Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? – pobierz
 5. Chcesz złożyć uchwałę w szkole w kwestii dobrowolności maseczek? – pobierz
 6. Chcesz zawiadomić Prokuraturę, że szkoła nie przestrzega zapisów RODO? – pobierz
 7. Odebrałaś(eś) telefon w kwestii szczepień? Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Ministra Zdrowia, iż nie przestrzega On zapisów RODO? – pobierz
 8. Nie zgadzasz się z segregacją sanitarną i chcesz złożyć petycję w swoim samorządzie, gminie, mieście, etc…? – pobierz
 9. Nie zgadzasz się, aby Twoje dziecko było przymuszane do noszenia maseczki w szkole? – pobierz
 10. Oświadczenie rodziców – brak zgody na zakrywanie przez dziecko ust i nosa – pobierz
 11. Wezwanie do ordynatora szpitala – stop naruszaniu praw dziecka i rodziców – pobierz
 12. Wezwanie do dyrektora szkoły – stop zachęcaniu i promocji szczepień – pobierz
 13. Jesteś nauczycielką(em) i zostałaś(eś) wysłana(y) na kwarantannę, bo jesteś niezaszczepiona(y)? Pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  – pobierz
 14. Zgłosiła(eś) lekarza do prokuratury w sprawie bezprawnego wykonania na Twojej osobie testu PCR i prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania? – pobierz
 15. Została(e)ś jako nauczyciel skierowana(y) na kwarantannę tylko dlatego, że nie jesteś zaszczepiona(y)? Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego –  pobierz
 16. Dokument potwierdzający trudność w samodzielnym zakryciu ust i nosa – pobierz
 17. Wniosek o udzielenie informacji publicznej ws. finansowania kampanii promującej szczepienia (np. przez gminę) – pobierz
 18. Twoje dziecko zostało zmuszone do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos? Wezwanie do dyrekcji szkoły do zaniechania naruszeń prawa wraz z wezwaniem do zapłaty kwoty zadośćuczynienia oraz zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego . – pobierz
 19. Zostałaś(eś) wysłana(y) na kwarantannę przez szkołę bo nie jesteś zaszczepiona(y)? Pismo do dyrekcji szkoły (opracowane dla uczniów, ale również po “delikatnym dopasowaniu niektórych pytań” nadaje się dla nauczycieli). – pobierz 
 20. Wezwanie do doręczenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej decyzji o skierowaniu mnie/mojego dziecka na kwarantannę (opracowane dla uczniów, ale również po “delikatnym dopasowaniu niektórych pytań” nadaje się dla nauczycieli). – pobierz
 21. Skarga do Pana Premiera na Pana Ministra Zdrowia – pobierz
 22. Pracodawca chce Cię zwolnić, medyku? – pobierz
 23. Studiujesz kierunek medyczny i uczelnia nie pozwala Ci na studia ze względu na brak szczepienia? – pobierz
 24. Pracodawca zwolnił Cię, jako medyka, z pracy za wypowiedzeniem (nie dyscyplinarnie)? Pismo do Sądu Pracy. – pobierz
 25. Pracodawca zwolnił Cię, jako medyka, z pracy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie)? Pismo do Sądu Pracy. – pobierz
 26. Nie przyjęłaś/przyjąłeś mandatu i otrzymałaś(eś) wniosek o ukaranie z wezwaniem do sądu na rozprawę, a sąd wcześniej nie wydał wyroku nakazowego? – pobierz
 27. Spotkałaś(eś) się z odmową świadczeń medycznych ponieważ nie jesteś zaszczepiona(y), chodzisz bez maseczki lub nie chcesz być testowana(y)? – pobierz
 28. Sąd Rejonowy wymierzył karę wyrokiem nakazowym za brak maseczki i chcesz złożyć sprzeciw? – pobierz
 29. Została Ci odebrana premia za brak zaszczepienia się? Poinformuj Państwową Inspekcję Pracy. – pobierz
 30. Nie została wypłacona Ci premia w miejscu pracy za brak zaszczepienia się? Wezwij pracodawcę do zapłaty. – pobierz
 31. Pismo do GIS. Opinia dotycząca Rozporządzenia (musi być wysłana do 28.08.2022 r.) – pobierz
 32. Urząd prosi Cię o wskazanie interesu publicznego w kwestii złożonego przez Ciebie Wniosku? Obroń się. – pobierz
 33. Zgłoszenie w kwestii możliwości popełnienia przestępstwa dot. szczepienia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących – pobierz 
 34. Zostałeś „skrzywdzony” przez sanepid w czasie pandemii? – pobierz
 35. Pismo sprzeciwu – konsultacje społeczne dot. Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej – pobierz
 36. Pismo do Ministerstwa Zdrowia w kwestii jodku potasu – pobierz
 37. Pismo do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w kwestii jodku potasu – pobierz
 38. Pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii jodku potasu – pobierz
 39. Pismo do Rządowej Agencja Rezerw Strategicznych w kwestii jodku potasu – pobierz
 40. Pismo do Polfa Tarchomin w kwestii jodku potasu – pobierz
 41. Pismo do Dyrekcji szkoły/przedszkola w kwestii jodku potasu – pobierz
 42. Pismo do Państwowej Agencji Atomistyki w kwestii jodku potasu – pobierz
 43. Pismo do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w kwestii jodku potasu – pobierz
 44. Pismo do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – pobierz

… wkrótce kolejne pisma 

 

II.    Materiały i dokumenty źródłowe:

 

1. Pismo PIP z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie szczepień oraz testów

2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Maz. II Wydz. Karny, Sygn. akt: II W 155/21

3. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień w wojsku (MON)

4. Kim jest Sir John Bell?

5. Analiza ograniczenia praw i wolności według Konstytucji w stanach nadzwyczajnych

6. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
7. Dr. Witczak – analiza zasadnosci szczepienia dzieci

8. Europejska Agencja Leków – warunkowe dopuszczenie
9. Fundacja Tesli – 21.07.26 – Wniosek o udzielenie Informacji publicznej – Siemianowice Śląskie
10. Fundacja Tesli – Zatrucie CO2 i niedotlenienie – prawo
11. Interpelacja do Parlamentu UE w spr szczepienia dzieci
12. Konwencja Biomedyczna 1996 r.
13. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej
14. List Sir S.Stevens – pozew angielskiego lekarza w sprawie Covid-19
15. Maski niebezpieczne dla zdrowia – Hiszpania

16. Minister Zdrowia – list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 w szkołach
17. Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły
18. Odpowiedź MZ na wniosek PSNLiN w sprawie eksperymentu na dzieciach
19. Ogłoszenie Włoskiej Agencji Leków
20. Opracowanie – dezynfekcja
21. Opracowanie – maski, styczeń 2021
22. Ordo Medicus – szczepienia dzieci
23. PSNLiN
24. Raport – Etat w sieci 2.0, FEZiP – zdalne nauczanie
25. Rozporządzenie zawieszajace działalność szkół
26. Rozporządzenie uprawniajace dyrektorów szkół do zawieszenia zajęć
27. Szkodliwość szczepionek
28. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – odpowiedź na petycję Stowarzyszenia Tesli
29. Wyciąg z prawa farmaceutycznego
30. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych – formularz alternatywny
31. Opinia prawna dot. szczepień przeciw Covid-19
32. Kodeks Norymberski – eksperyment medyczny
33. Nakłanianie do szczepienia przeciwko Covid-19, a odpowiedzialność prawna
35. Pismo do Prezydenta Krakowa od mieszkańców 

 

III.    Linki i odnośniki źródłowe:

1. Film z Sir Johnem Bell’em fragment – polskie napisy

https://www.youtube.com/watch?v=EVevtot6qY8

 

2. Film z Sir Johnem Bell’em – dłuższy fragment (jęz. ang)

https://www.bitchute.com/video/sFzgUJ0smqQF/

 

3. Kim jest Sir John Bell?

https://www.scotsman.com/health/coronavirus/sir-john-bell-who-regius-professor-and-member-government-vaccine-taskforce-and-why-does-he-think-life-will-be-normal-spring-3031650

 

4. Raport CDC o braku skuteczności maseczek

https://politywatory.wordpress.com/2021/03/14/cdc-w-swoim-najnowszym-raporcie-oficjalnie-potwierdza-ze-maseczki-nie-dzialaja/?preview=true&fbclid=IwAR0vIU8fgcFARH6k7l773Dk22MyYXSI0IkmO7Bq6bD9hZePIpLCSJmcflAM

 

5. Kodeks pracy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001286/O/D20181286.pdf

 

7. Artykuł opisujący 100 badań nt. „skuteczności i bezpieczeństwa masek”

http://proremedium.pl/2021/04/05/maski-skuteczne-i-bezpieczne-klamstwo-powtorzone-tysiac-razy-staje-sie-prawda/?fbclid=IwAR3OaOoaCD8IO7r3PaNzgnhgp5YfuqVyPM28a2WNdQnysILaDWbCDIy6nYo

 

8. Co to jest dwutlenek węgla (ditlenek węgla) oraz jego wpływ na ludzki organizm?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla

https://mamopracuj.pl/ile-czasu-dzieci-moga-spedzac-przed-monitorem-komputer
https://medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/sites/medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/files/tabele.pdf

 

9. Odpowiedzialność prawna Nauczyciela i dyrektora szkoły – analiza prokuratora:

https://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-2165.pdf

 

10. Mainstream pisze, że 40 % dzieci oddycha źle i jest to szkodliwe dla nich:
https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi,jak-oddychac-w-maseczce–rady-lekarki,artykul,14770208.html

 

11. Artykuł o szczepieniu dzieci:

https://www.dw.com/pl/szczepienie-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-przeciwko-covid-19-argumenty-za-i-przeciw/a-57713862

 

12. Dlaczego szczepionka nie może być stosowana u dzieci?

https://ec.europa.eu/poland/sites/default/files/docs/news/9_dlaczego_szczepionka_nie_moze_byc_stosowana_u_dzieci_ponizej_16_roku_zycia.pdf

 

13. Interpelacja w sprawie szczepienia dzieci: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000038_PL.html

 

14. Chronologia działań UE

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210211STO97615/koronawirus-os-czasu-dzialan-ue-w-2021-r

 

15. 51,5 % populacji UE zostało zaszczepione co najmniej jedną dawką, wykaz szczepionek:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_pl

 

16. Zatwierdzenie szczepionki dzieci 12-15 lat
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://www.medexpress.pl/europejska-agencja-lekow-zatwierdzila-szczepionke-pfizer-dla-dzieci-w-wieku-12-15-lat/81811

17. Procedura warunkowa i zawieszenie przepisów dot GMO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245

18. Co to jest warunkowe dopuszczenie szczepionki?
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_2390

19. Plan badania szczepionki na dzieciach:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/paediatric-medicines/paediatric-investigation-plans#accelerated-procedure-for-covid-19-treatments-and-vaccines-section

20. Procedura planu badania na dzieciach
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/paediatric-medicines/paediatric-requirements-marketing-authorisation-applications

21. EMA – plan badań na dzieciach
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/questions-answers-procedure-paediatric-investigation-plan-compliance-verification-european-medicines_en.pdf

22. Artykuł Gazeta Prawna – wątpliwości w sprawie szczepienia dzieci:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8196184,koronawirus-szczepienie-dzieci-rekomendacje-mz-who.html?fbclid=IwAR0b3Y2KLvwrc6ewVx9jRVip75O3P-0qWyq3veahpiHEFT5VcQMMr4urCos

23. Adres do zgłoszenia naruszenia danych osobowych RODO:

https://www.uodo.gov.pl/pl/134/233

 

24. Analiza eksperymentu na dzieciach Dr Paweł Witczak:
PROREMEDIUM

25. Włoska Agencja Farmakologiczna ogłosiła alternatywną metodę leczenia COVID-19:
https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-anticorpi-monoclonali-covid-19?fbclid=IwAR07bS4NuwKM0L7tKVbfcUkxecV7C9jZSnTu7zpsAz6qKzmEDOBflb0ItvU

 

26. Rozporządzenie o warunkowym dopuszczeniu szczepionek do obrotu:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/warunkowe-dopuszczenie-do-obrotu-produktow-leczniczych-stosowanych-u-ludzi-67597026

27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=PL

 

28. Komunikat Komisji Europejskiej – Wytyczne do diagnostyki testów in vitrohttps://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/komunikat-komisji-wytyczne-dotyczace-testow-do-diagnostyki-in-vitro-covid-19-69312227

 

29. Protokół diagnostyczny WHO https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2

 

30. Fragment filmu z wywiadu Karrego Mullisa co sądził o stosowaniu jego metody PCR do testów wirusów

https://www.youtube.com/watch?v=0zEoRmJgt00

 

31. Artykuł z analizą czułości testów serologicznych

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327913/

 

32.  Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000514

 

33. Xiao S-Y. Evolving status of the 2019 novel coronavirus infection: Proposal of conventional serologic assays for disease diagnosis and infection monitoring. J Med Virol. 2020;92:464–467.

 

34. James Gallagher. Are coronavirus tests flawed? 13.02.2021. www.bbc.com/news/health-51491763

 

35. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, et al. Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology. February 26, 2020

https://doi.org/10.1148/radiol.2020200642

 

36. Catherine Carver, Nick Jones. Is there any significant difference in sensitivity of COVID-19 virus (SARS- CoV-2) tests based on swabs from oropharyngeal (OP) vs nasopharyngeal (NP) sampling vs both? CEBM research March

 

37. 2020 Centre for Evidence Based Medicine. 25th March 2020

 

38. Tan Yucheng Who are false negative patients with new coronary pneumonia Southern People Weekly 9 febbraio https://mp.weixin.qq.com/s/RpXRE8Ow5nHeaLhxIEr-Ng

 

39.   Xingzhi Xie et al. Chest CT for Typical 2019-nCoV Pneumonia: Relationship to Negative RT-PCR Testing. Radiology Published Online:Feb 12 2020

https://doi.org/10.1148/radiol.2020200343


40. 
Opinia Prof Stefano Scoglio 

 

41. Opinia doktora Fabio Franchi 

 

42. Odpowiedź z MZ Stop NOP – 45 cykli 

 

43. Analiza czułości testów serologicznych 

 

44. Komunikat Komisji Europejskiej Wytyczne do diagnostyki testów in vitro Covid – 19 

 

45. Petycja European Consumers 

 

46. DIAGNOSTYKA wynik testu na przeciwciała

 

 

Pisma zostały opracowane m.in. przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź oraz przez stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz Polski, m.in. GŁOS WOLNOŚCI, NIE DLA ZDALNEGO NAUCZANIA – OPOLE, BRZESKA WATAHA GŁOSU OBYWATELSKIEGO, WATAHY, POLSKA SIŁA JAWORZNO, OGÓLNOPOLSKI STRAJK DZIECI DO SZKÓŁ, WOLNA POLSKA OPOLE, POLSKIE VETO, itd.

 

 

____________________

Chcesz pomóc?

Wsparcie moich codziennych działań na rzecz Polski: tutaj