I.     Pisma dla Polek i Polaków:


Jesteś zmuszana(y) do noszenia maseczki w miejscu pracy?

1. Pismo do pracodawcy – zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki – pobierz


Nie przyjęłaś(ąłeś) mandatu za brak maseczki i otrzymała(e)ś wyrok nakazowy (masz 7 dni)?

2. Sprzeciw dot. wykonywania eksperymentu medycznego (testowania) – pobierz


Została(e)ś przetestowana(y), a tego nie chciała(e)ś (w miejscu u pracy, w szpitalu, w przychodni, etc,)?

3. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testowanie) – pobierz 

 

Została(e)ś zaszczepiona(y) wbrew swojej woli?

4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz 

 

Policja utrudnia Ci prowadzenie działalności gospodarczej (solaria, siłownie, restauracje, etc.)?

5. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – przekroczenie uprawnień (działalność gospodarcza) – pobierz


Została(e)ś zaszczepiona(y) w pracy wbrew swojej woli?

6. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz

 

Została(e)ś przetestowana(y) w pracy wbrew swojej woli?

7. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testy) – pobierz


Wniosek o objęcie nadzorem Koncepcji Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w resorcie Obrony Narodowej

8. Moje pismo wysłane do Rzecznika Praw Obywatelskich – pobierz


Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wartości stężeń

9. Moje piismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – pobierz 

 

 

II.    Materiały i dokumenty źródłowe:


1. Pismo PIP z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie szczepień oraz testów

2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Maz. II Wydz. Karny, Sygn. akt: II W 155/21

3. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień w wojsku (MON)

4. Kim jest Sir John Bell?

5. Analiza ograniczenia praw i wolności według Konstytucji w stanach nadzwyczajnych

6. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Ministerstwa Rodziny i Polityki SpołeczejIII.    Linki i odnośniki źródłowe:


1. Film z Sir Johnem Bell’em fragment – polskie napisy

https://www.youtube.com/watch?v=EVevtot6qY8

 

2. Film z Sir Johnem Bell’em – dłuższy fragment (jęz. ang)

https://www.bitchute.com/video/sFzgUJ0smqQF/

 

3. Kim jest Sir John Bell?

https://www.scotsman.com/health/coronavirus/sir-john-bell-who-regius-professor-and-member-government-vaccine-taskforce-and-why-does-he-think-life-will-be-normal-spring-3031650

 

4. Raport CDC o braku skuteczności maseczek

https://politywatory.wordpress.com/2021/03/14/cdc-w-swoim-najnowszym-raporcie-oficjalnie-potwierdza-ze-maseczki-nie-dzialaja/?preview=true&fbclid=IwAR0vIU8fgcFARH6k7l773Dk22MyYXSI0IkmO7Bq6bD9hZePIpLCSJmcflAM

 

5. Kodeks pracy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001286/O/D20181286.pdf

 

7. Artykuł opisujący 100 badań nt. „skuteczności i bezpieczeństwa masek”

http://proremedium.pl/2021/04/05/maski-skuteczne-i-bezpieczne-klamstwo-powtorzone-tysiac-razy-staje-sie-prawda/?fbclid=IwAR3OaOoaCD8IO7r3PaNzgnhgp5YfuqVyPM28a2WNdQnysILaDWbCDIy6nYo

 

8. Co to jest dwutlenek węgla (ditlenek węgla) oraz jego wpływ na ludzki organizm?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla

 


Pisma zostały opracowane przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź


____________________

Potrzebujesz dostępu do poprzednich, wcześniej opracowanych pism? Kliknij: tutaj


____________________

Chcesz pomóc?
Wsparcie moich codziennych działań na rzecz Polski: tutaj