Warto się uczyć w Kobiórze!

Mój fundusz stypendialny dla
dzieci i młodzieży z Kobióra

11.02.2021. pojawiła się w sprzedaży moja książka: “#ToSieSamoKomentuje” (www.tosiesamokomentuje.pl). Część z zysku ze sprzedaży postanowiłem przeznaczyć na stypendium i nagrody dla najbardziej uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy w Kobiórze:  www.spkobior.edupage.org, które chciałbym przyznawać corocznie od 2021 roku.

Kupując książkę “#ToSieSamoKomentuje” pomagasz mi oraz młodemu pokoleniu uwierzyć, że warto uczyć się i systematycznie rozwijać. 

 Jeśli mnie nie znasz, kilka informacji o mojej działalności możesz znaleźć tutaj,