I.     Pisma dla Polek i Polaków:

 
 

Jesteś zmuszana(y) do noszenia maseczki w miejscu pracy?

1. Pismo do pracodawcy – zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki – pobierz

Nie przyjęłaś(ąłeś) mandatu za brak maseczki i otrzymała(e)ś wyrok nakazowy (masz 7 dni)?

2. Sprzeciw dot. wykonywania eksperymentu medycznego (testowania) – pobierz

Została(e)ś przetestowana(y), a tego nie chciała(e)ś (w miejscu pracy, w szpitalu, w przychodni, etc,)?

3. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testowanie) – pobierz

Została(e)ś zaszczepiona(y) wbrew swojej woli?

4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz

Policja utrudnia Ci prowadzenie działalności gospodarczej (solaria, siłownie, restauracje, etc.)?

5. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – przekroczenie uprawnień (działalność gospodarcza) – pobierz

Została(e)ś zaszczepiona(y) w pracy wbrew swojej woli?

6. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz

Została(e)ś przetestowana(y) w pracy wbrew swojej woli?

7. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testy) – pobierz

Wniosek o objęcie nadzorem Koncepcji Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w resorcie Obrony Narodowej

8. Moje pismo wysłane do Rzecznika Praw Obywatelskich – pobierz

Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wartości stężeń

9. Moje piismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – pobierz

Została(e)ś ukarany(a) grzywną za brak maseczki i nie pomogła Twoja linia obrony przed sądem I instancji?

10. Apelacja od Wyroku Zaocznego stan prawny luty 2021 – pobierz

Została(e)ś zmuszony do szczepienia przez lekarza?

11. Lekarz – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk – pobierz

Twoje dziecko jest zmuszane w szkole do noszenia maseczki lub dezynfekowania rąk?

12. Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie oraz odmowa – pobierz

Pielęgniarka podała Ci szczepionkę?

13. Pielęgniarka – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk – pobierz

Pracodawca, pomimo Twojej odmowy nadal każe Ci nosić maseczkę?

14. Skarga do PIP maseczki – pobierz

Dyrekcja Twojej szkoły chce ponownie zamknąć szkołę?

15. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Pismo do dyrektora szkoły wraz z odmową uczestniczenia w eksperymencie medycznym oraz odmową przetwarzania danych osobowych w celach innych niż dydaktyczne

16. Pismo do dyrektora szkoły – pobierz

Wniosek o umożliwienie nauki stacjonarnej uczniom klas II-VII dyrekcji Twojej szkoły, która chce ponownie “zamknąć” szkołę

17. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Brak zgody na kontynuowanie eksperymentu socjologicznego oraz medycznego w nadchodzącym roku szkolnym na dzieciach

18. Pismo – brak zgody – pobierz

Sprzeciw Rodziców do dyrekcji szkół dot. obecnej sytuacji

19. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Sprzeciw fundacji/stowarzyszeń do dyrekcji szkół dot. obecnej sytuacji

20. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną oraz oświadczenie

21. Pismo – pobierz

Sprzeciw rodzica przeciwko promowaniu szczepień do dyrektora szkoły

22. Pismo rodzica do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Sprzeciw nauczyciela wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną oraz oświadczenie

23. Pismo dla nauczyciela – pobierz

Przykładowa deklaracja – szczepienia

24. Przykładowa deklaracja ze szkoły – pobierz

Chcesz złożyć pismo do Dyrekcji szkoły w kwestii przestrzegania RODO?

25. Pismo – dyrekcja – pobierz

Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

26. Pismo do  Prezesa UODO– pobierz

Chcesz złożyć uchwałę w szkole w kwestii dobrowolności maseczek?

27. Uchwała – pobierz

Chcesz zawiadomić Prokuraturę, że szkoła nie przestrzega zapisów RODO?

28. Doniesienie do Prokuratury – RODO – pobierz

Odebrałaś(eś) telefon w kwestii szczepień? Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Ministra Zdrowia, iż nie przestrzega On zapisów RODO?

29. Skarga dot. Ministra Zdrowia – RODO – pobierz

 

II.    Materiały i dokumenty źródłowe:

 

1. Pismo PIP z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie szczepień oraz testów

2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Maz. II Wydz. Karny, Sygn. akt: II W 155/21

3. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień w wojsku (MON)

4. Kim jest Sir John Bell?

5. Analiza ograniczenia praw i wolności według Konstytucji w stanach nadzwyczajnych

6. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
7. Dr. Witczak – analiza zasadnosci szczepienia dzieci

8. Europejska Agencja Leków – warunkowe dopuszczenie
9. Fundacja Tesli – 21.07.26 – Wniosek o udzielenie Informacji publicznej – Siemianowice Śląskie
10. Fundacja Tesli – Zatrucie CO2 i niedotlenienie – prawo
11. Interpelacja do Parlamentu UE w spr szczepienia dzieci
12. Konwencja Biomedyczna 1996 r.
13. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej
14. List Sir S.Stevens – pozew angielskiego lekarza w sprawie Covid-19
15. Maski niebezpieczne dla zdrowia – Hiszpania

16. Minister Zdrowia – list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 w szkołach
17. Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły
18. Odpowiedź MZ na wniosek PSNLiN w sprawie eksperymentu na dzieciach
19. Ogłoszenie Włoskiej Agencji Leków
20. Opracowanie – dezynfekcja
21. Opracowanie – maski, styczeń 2021
22. Ordo Medicus – szczepienia dzieci
23. PSNLiN
24. Raport – Etat w sieci 2.0, FEZiP – zdalne nauczanie
25. Rozporządzenie zawieszajace działalność szkół
26. Rozporządzenie uprawniajace dyrektorów szkół do zawieszenia zajęć
27. Szkodliwość szczepionek
28. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – odpowiedź na petycję Stowarzyszenia Tesli
29. Wyciąg z prawa farmaceutycznego
30. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych – formularz alternatywny
31. Opinia prawna dot. szczepień przeciw Covid-19
32. Kodeks Norymberski – eksperyment medyczny
33. Nakłanianie do szczepienia przeciwko Covid-19, a odpowiedzialność prawna
35. Pismo do Prezydenta Krakowa od mieszkańców 

 

III.    Linki i odnośniki źródłowe:

1. Film z Sir Johnem Bell’em fragment – polskie napisy

https://www.youtube.com/watch?v=EVevtot6qY8

 

2. Film z Sir Johnem Bell’em – dłuższy fragment (jęz. ang)

https://www.bitchute.com/video/sFzgUJ0smqQF/

 

3. Kim jest Sir John Bell?

https://www.scotsman.com/health/coronavirus/sir-john-bell-who-regius-professor-and-member-government-vaccine-taskforce-and-why-does-he-think-life-will-be-normal-spring-3031650

 

4. Raport CDC o braku skuteczności maseczek

https://politywatory.wordpress.com/2021/03/14/cdc-w-swoim-najnowszym-raporcie-oficjalnie-potwierdza-ze-maseczki-nie-dzialaja/?preview=true&fbclid=IwAR0vIU8fgcFARH6k7l773Dk22MyYXSI0IkmO7Bq6bD9hZePIpLCSJmcflAM

 

5. Kodeks pracy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001286/O/D20181286.pdf

 

7. Artykuł opisujący 100 badań nt. „skuteczności i bezpieczeństwa masek”

http://proremedium.pl/2021/04/05/maski-skuteczne-i-bezpieczne-klamstwo-powtorzone-tysiac-razy-staje-sie-prawda/?fbclid=IwAR3OaOoaCD8IO7r3PaNzgnhgp5YfuqVyPM28a2WNdQnysILaDWbCDIy6nYo

 

8. Co to jest dwutlenek węgla (ditlenek węgla) oraz jego wpływ na ludzki organizm?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla

https://mamopracuj.pl/ile-czasu-dzieci-moga-spedzac-przed-monitorem-komputer
https://medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/sites/medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/files/tabele.pdf

 

9. Odpowiedzialność prawna Nauczyciela i dyrektora szkoły – analiza prokuratora:

https://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-2165.pdf

 

10. Mainstream pisze, że 40 % dzieci oddycha źle i jest to szkodliwe dla nich:
https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi,jak-oddychac-w-maseczce–rady-lekarki,artykul,14770208.html

 

11. Artykuł o szczepieniu dzieci:

https://www.dw.com/pl/szczepienie-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-przeciwko-covid-19-argumenty-za-i-przeciw/a-57713862

 

12. Dlaczego szczepionka nie może być stosowana u dzieci?

https://ec.europa.eu/poland/sites/default/files/docs/news/9_dlaczego_szczepionka_nie_moze_byc_stosowana_u_dzieci_ponizej_16_roku_zycia.pdf

 

13. Interpelacja w sprawie szczepienia dzieci: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000038_PL.html

 

14. Chronologia działań UE

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210211STO97615/koronawirus-os-czasu-dzialan-ue-w-2021-r

 

15. 51,5 % populacji UE zostało zaszczepione co najmniej jedną dawką, wykaz szczepionek:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_pl

 

16. Zatwierdzenie szczepionki dzieci 12-15 lat
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://www.medexpress.pl/europejska-agencja-lekow-zatwierdzila-szczepionke-pfizer-dla-dzieci-w-wieku-12-15-lat/81811

17. Procedura warunkowa i zawieszenie przepisów dot GMO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245

18. Co to jest warunkowe dopuszczenie szczepionki?
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_2390

19. Plan badania szczepionki na dzieciach:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/paediatric-medicines/paediatric-investigation-plans#accelerated-procedure-for-covid-19-treatments-and-vaccines-section

20. Procedura planu badania na dzieciach
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/paediatric-medicines/paediatric-requirements-marketing-authorisation-applications

21. EMA – plan badań na dzieciach
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/questions-answers-procedure-paediatric-investigation-plan-compliance-verification-european-medicines_en.pdf

22. Artykuł Gazeta Prawna – wątpliwości w sprawie szczepienia dzieci:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8196184,koronawirus-szczepienie-dzieci-rekomendacje-mz-who.html?fbclid=IwAR0b3Y2KLvwrc6ewVx9jRVip75O3P-0qWyq3veahpiHEFT5VcQMMr4urCos

23. Adres do zgłoszenia naruszenia danych osobowych RODO:

https://www.uodo.gov.pl/pl/134/233

 

24. Analiza eksperymentu na dzieciach Dr Paweł Witczak:
PROREMEDIUM

25. Włoska Agencja Farmakologiczna ogłosiła alternatywną metodę leczenia COVID-19:
https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-anticorpi-monoclonali-covid-19?fbclid=IwAR07bS4NuwKM0L7tKVbfcUkxecV7C9jZSnTu7zpsAz6qKzmEDOBflb0ItvU

 

26. Rozporządzenie o warunkowym dopuszczeniu szczepionek do obrotu:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/warunkowe-dopuszczenie-do-obrotu-produktow-leczniczych-stosowanych-u-ludzi-67597026

 

 

Pisma zostały opracowane m.in. przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź oraz przez stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz Polski, m.in. NIE DLA ZDALNEGO NAUCZANIA – OPOLE, BRZESKA WATAHA GŁOSU OBYWATELSKIEGO, WATAHY, POLSKA SIŁA JAWORZNO, OGÓLNOPOLSKI STRAJK DZIECI DO SZKÓŁ, WOLNA POLSKA OPOLE, POLSKIE VETO itd.!

 

____________________

Potrzebujesz dostępu do poprzednich, wcześniej opracowanych pism? Kliknij: tutaj

____________________

Chcesz pomóc?
Wsparcie moich codziennych działań na rzecz Polski: tutaj