I.     Pisma dla Polek i Polaków:

 

1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktów diagnostycznych (test) – pobierz

2. Sprzeciw dot. wykonywania eksperymentu medycznego (testowania) – pobierz

3. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność (brak odpowiedzi) – pobierz 

4. Skarga na ratownika medycznego pogotowie – pobierz

5. Sprzeciw dot. wykonywaniu eksperymentu medycznego (szczepienia) dla Policji i Wojska – pobierz 

II.    Materiały i dokumenty źródłowe:

 

1. Opinia Prof. Stefano Scoglio

2. Opinia dr. Fabio Franchi

3. Odpowiedź z MZ Stop NOP – 45 cykli

4. Analiza czułości testów serologicznych

5. Komunikat Komisji Europejskiej Wytyczne do diagnostyki testów in vitro Covid – 19

6. Petycja European Consumers

7. DIAGNOSTYKA wynik testu na przeciwciała

III.   Linki i odnośniki źródłowe:

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=PL

2. Komunikat Komisji Europejskiej – Wytyczne do diagnostyki testów in vitrohttps://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/komunikat-komisji-wytyczne-dotyczace-testow-do-diagnostyki-in-vitro-covid-19-69312227

3. Protokół diagnostyczny WHO https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2

4. Fragment filmu z wywiadu Karrego Mullisa co sądził o stosowaniu jego metody PCR do testów wirusów

https://www.youtube.com/watch?v=0zEoRmJgt00

5. Artykuł z analizą czułości testów serologicznych

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327913/

6. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000514

7. Xiao S-Y. Evolving status of the 2019 novel coronavirus infection: Proposal of conventional serologic assays for disease diagnosis and infection monitoring. J Med Virol. 2020;92:464–467.

8. James Gallagher. Are coronavirus tests flawed? 13.02.2021. www.bbc.com/news/health-51491763

9. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, et al. Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology. February 26, 2020

https://doi.org/10.1148/radiol.2020200642

10. Catherine Carver, Nick Jones. Is there any significant difference in sensitivity of COVID-19 virus (SARS- CoV-2) tests based on swabs from oropharyngeal (OP) vs nasopharyngeal (NP) sampling vs both? CEBM research March 26, 2020 Centre for Evidence Based Medicine. 25th March 2020

11. Tan Yucheng Who are false negative patients with new coronary pneumonia Southern People Weekly 9 febbraio https://mp.weixin.qq.com/s/RpXRE8Ow5nHeaLhxIEr-Ng

12.   Xingzhi Xie et al. Chest CT for Typical 2019-nCoV Pneumonia: Relationship to Negative RT-PCR Testing. Radiology Published Online:Feb 12 2020

https://doi.org/10.1148/radiol.2020200343

 

 

Pisma zostały opracowane przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź

 

____________________

Potrzebujesz dostępu do nowych i kolejnych pism? Kliknij: tutaj


____________________

Chcesz pomóc?
Wsparcie moich codziennych działań na rzecz Polski: tutaj