Dziś pojawiło się Rozporządzenie dotyczące m.in. zdalnego nauczania dzieci klas 1-3.

Rodzice nadal mogą wnioskować do dyrekcji o „stacjonarną naukę” (od poniedziału) dla swoich dzieci (klasy 1-3).

Wszystko w rękach rodziców i dyrekcji!

Co należy zrobić?

  1. Wypełnić, wydrukować i podpisać to pismo.
  2. Pilnie skontaktować się ze mną (691945730) lub z Klaudią Redman (Skarbnik Szkoły), abyśmy mogli zebrać od Rodziców poniż

Rodziców dzieci klas 1-3 z mojej gminy Kobiór proszę o kontakt: 691 945 730

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Link do Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/attachment/4240bac3-e301-4786-a5aa-9af6e4ddd1ce